Skip to main content

Hotel Arigone, Olomouc

Datum projektu/realizace: 2008-2011/2010-2012

  • Předmětem projektu je výstavba čtyřpodlažního objektu v proluce stávajících objektů. Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové a ocelobetonové spřažené uložené na zdivu. Založení je provedeno hlubinně na injektovaných mikropilotách.
  • Objekt navazuje na existující čtyřpodlažní objekt hotelu, se kterým je provozně propojen.