Skip to main content

Dům osvěty Šternberk

Datum projektu/realizace: 2001/2001

  • návrh veškerých konstrukcí objektu včetně sanací
  • sanace základových konstrukcí a kleneb
  • návrh nových ocelobetonových spřažených stropních konstrukcí (spřažení pomocí prvků HVB)
  • nová konstrukce krovu byla řešena jako pohledová v kombinaci ocelových rámů a dřevěných krokví jako, pohledová
  • návrh železobetonových konstrukcí (schodiště …)