Skip to main content

Betonové a zděné konstrukce

návrhy monolitických a prefabrikovaných železobetonových konstrukcí

Ocelové konstrukce

návrhy a přepočty existujících ocelových a ocelobetonových konstrukcí

Dřevěné konstrukce

návrhy a statické posudky nových dřevěných konstrukcí, mykologický průzkum

Zakládání staveb

spolupráce při provádění jednotlivých etap inženýrskogeologického průzkumu staveniště

Profesní programy

vlastníme licence a aktivně používáme široké spektrum profesních programů

Předmět podnikání

  • Projektová činnost ve výstavbě

  • Znalecká činnost ve stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnění
  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • Specializovaný maloobchod
Firma byla založena roku 1999 jako Sdružení fyzických osob. V roce 2003 přešla na společnost s ručením omezeným. Od roku 2004 vlastní firma certifikát ISO 9001:2001.