Skip to main content

Betonové a zděné konstrukce

  • Návrhy monolitických a prefabrikovaných železobetonových konstrukcí
  • Nedestruktivní zkoušení pevnosti exitujícího zdiva, zajištění další diagnostiky existujících konstrukcí
  • Návrhy sanace a zesilování betonových a zděných konstrukcí optimalizace návrhů s ohledem na ekonomiku a spolehlivost