Skip to main content

Ocelové konstrukce

  • návrhy ocelových a ocelobetonových konstrukcí
  • přepočty existujících ocelových konstrukcí, návrhy sanace a zesílení
  • statické, dynamické a stabilitní posudky (komíny, stožáry, plošiny, skořepiny) - výpočty odezvy konstrukce na dynamický vítr, příčné kmitání objektu od větru, na obecné dynamické zatížení, posouzení objektu namáhaného seismicitou, posouzení stability prutových i skořepinových konstrukcí atd.