Skip to main content
  • Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT 1201294

  • Autorizovaný inženýr pro geotechniku ČKAIT 1201258 znalec v oboru stavebnictví, odvětví: stavby obytné a průmyslové, spec. mechanika zemin a zakládání staveb.