Skip to main content

Kostelec na Hané

Datum projektu/realizace: 2012/2012

Předmětem dokumentace byl návrh nové železobetonové konstrukce silážního žlabu. Objekt silážního žlabu je tvořen monolitickými opěrnými úhlovými stěnami zmonolitněnými s podlahovou deskou. Celý objekt  je rozdělen do 5 dilatačních celků.