Skip to main content

projekt/realizace: 2010-2012/2010-2013

vysokoškolský Kampus

vysokoškolský Kampus

Inovační centrum a vysokoškolský Kampus, Olomouc

Předmětem dokumentace byl návrh všech nosných konstrukcí dvoupodlažních objektů 2 a 3, ocelové konstrukce zastřešení atria objektu 4 a konstrukci objektu 1 - věže. Dále přilehlých konstrukcí vstupu, konstrukce pylonu, límce a spojovací lávky.

Základové konstrukce objektů byly navrženy jako železobetonové na systému ražených pilot doplněných raženými štěrkopískovými pilíři.