Skip to main content

Vlastivědné muzeum, Jeseník

Datum projektu/realizace: 2010/2011-2012

Předmětem dokumentace byla sanace základových konstrukcí v místě narušeného zdiva pomocí železobetonových mikropilot, betonová bandáž existujících základových pasů a návrh sanace mostovky.