projekt/realizace: 2001/2001

Ostrava

Ostrava

tenisová hala

  • konstrukční část projektové dokumentace řešící založení vlastní haly a dále veškeré nosné konstrukce navazující tribuny, spojovacího mostu a objektu klubu
  • založení haly, stejně jako založení ostatních navazujících objektů, je řešeno jako plošné na patkách a pasech
  • objekt tribuny a mostu je řešen jako ocelový resp. ocelobetonový spřažený,
  • objekt klubu je řešen jako monolitická železobetonová konstrukce na ocelových sloupech