Skip to main content

hala ve Vésce

Datum projektu/realizace: 2007/2007

Návrh všech nosných konstrukcí objektu polyfunkční sportovní haly ve Vésce, objekt SO 01

  • hlavní objekt je řešen na půdorysu rozměru 36,8 x 36,3 m, bez vnitřních podpor
  • zastřešení je ještě o cca 1,7 m přesahuje přes obrys objektu. Vnější obrys zastřešení je tedy 40,24 m x 39,7 m. Výška haly je cca 7,0 m, v místě oblouků 9,9 m
  • konstrukce horní stavby je řešena jako ocelová, tvořená primárním roštem ze svařovaných I profilů, který je dále doplněn ratrem sekundárním z válcovaných profilů, tvořící doplnění hlavního roštu a ztužení. Na tekto vytvořený rošt jsou uloeny devěné lepené oblouky
  • založení objektů je řešeno jako pomocí mikropilot