Skip to main content

projekt/realizace: 2012/2012

Kostelec na Hané

Kostelec na Hané

nová železobetonové konstrukce silážního žlabu

Předmětem dokumentace byl návrh nové železobetonové konstrukce silážního žlabu. Objekt silážního žlabu je tvořen monolitickými opěrnými úhlovými stěnami zmonolitněnými s podlahovou deskou. Celý objekt  je rozdělen do 5 dilatačních celků.