projekt/realizace: 2003/2003

Prostějov

Prostějov

dostavba národního tenisového centra Morava

  • konstrukční část projektové dokumentace - postupně pro dostavbu hotelové restaurace, zastřešení tribun centrálního kurtu včetně vytvoření nové čelní tribuny a na závěr vytvoření zastřešení vlastního centrálního kurtu
  • konstrukce jsou řešeny jako ocelové, ocelobetonové spřažené (spřažení pomocí perforovaných lišt a prvků HVB) a železobetonové v technologii filigránových desek
  • založení objektů je řešeno jako plošné s dokotvením hlavních pilonů zastřešení pomocí mikropilo