Skip to main content

Vendryně, Třinec

Datum projektu/realizace: 2005/2005

  • konstrukční část projektové dokumentace založení vlastní haly a dále nosná konstrukce navazující tribuny
  • založení haly, stejně jako založení navazujícího objektu, je řešeno na štěrkopískových pilířích prováděných v technologii FRANKI
  • objekt tribuny je navržen jako ocelový resp. ocelobetonový spřažený (spřahovací prvky HVB)