projekt/realizace: 2005-2006/2005-2007

Přestavba Sila v Olomouci

nosné konstrukce rodinného domu

Předmětem dokumentace byly nosné konstrukce rodinného domu uložená na existující konstrukci železobetonového sila. Primárně jsou konstrukce objektu řešeny jako ocelové. Stropní konstrukce jsou dále řešeny jako ocelobetonové spřažené, plechobetonové spřažené a železobetonové monolitické. Autoři architektonického řešení objektu byli arch. Rozwałka (C+HO_aR) a arch. Tomaš Pejpek.