Skip to main content

projekt/realizace: 2005/2005

Precheza a.s. Přerov

Precheza a.s. Přerov

PS 04 - Hydrolýza

  • nové nosné konstrukce a sanace konstrukcí existujících pro osazení nové technologie hydrolýzy,
  • návrh ocelových a ocelobetonových spřažených konstrukcí (spřažení pomocí perforované lišty a spřahovacích prvků HVB),
  • návrh sanace a zesílení existujících železobetonových konstrukcí a návrh zesílení základových konstrukcí prostřednictví mikropilot.