Skip to main content

Pivovar HOLBA, a.s.

Datum projektu/realizace: 2009/2011-2012

Předmětem dokumentace byl projekt nové ocelové, ocelobetonové konstrukce sklepa včetně návrhu založení podlahy a sanace existujících základů. V rámci stavebních úprav došlo k rozebrání střešní konstrukce, k rozšíření svislé nosné konstrukce sklepa a provedena postupná asanace existujících konstrukcí – klenby, ostatních stropních konstrukcí, betonových tanků, dělící stěny mezi odděleními atd..

Dále byla postupně vytvořena nová základová konstrukce, na kterou byly osazeny ocelové rámy, které nesou novou železobetonovou stropní konstrukci. Do obvodové stěny objektu byly dále osazeny zemní kotvy a další železobetonové ztužující konstrukce - trámy, stěny apod. Konečným krokem z hlediska nosných konstrukcí řešeného objektu bude obnovení zastřešení upravované části objektu.