Skip to main content

Boskovice

Datum projektu/realizace: 2004/2004

  • dostavba a rekonstrukce byla řešena v návaznosti na existující objekt lázní
  • v rámci rekonstrukce bylo řešeno rozvolnění štítu v montážním stavu a jeho následná úprava v návaznosti na nově budovaný bazén a následně další stavební úpravy v návaznosti na změnu využití objektu
  • pro vlastní dostavbu lázní byla řešena železobetonová konstrukce bazénu a tobogánu včetně horní ocelové konstrukce zastřešení objektu navržena jako rámové konstrukce