Skip to main content

Moravská filharmonie

Datum projektu/realizace: 2001/2001

  • návrh všech úpravy existujících nosných konstrukcí a návrh nových nosných konstrukcí - u úpravy existujících konstrukcí šlo především o zvětšení vyložení původních balkónů
  • zajištění řádné únosnosti stropní konstrukce foyer
  • zajištění rozvolňovaných dispozic.