Skip to main content

TLO a.s. - Opava

Datum projektu/realizace: 2009/2009

Předmětem projektu byl kompletní projekt konstrukcí nové ocelové haly včetně návrhu založení a podlah. Součástí konstrukce ocelové haly je jeřáb o nosnosti 50 t. Stropní konstrukce vestavků objektu byly řešeny jako ocelobetonové spřažené. Založení haly je na vrtaných pilotách. Podlahová deska haly, navržená na zatížení 75 kN/m2, byla uložena na podloží zlepšené ražených štěrkopískovými pilíři FRAKI.