Skip to main content

Bag Solutions Worldwide

Datum projektu/realizace: 2011/2012

Založení objektu haly i administrativy bylo řešeno pomocí ražených pilot technologií FRANKI, železobetonových hlavic a pasů. Stropní konstrukce vestavků haly byly řešeny jako železobetonové monolitické desky. Objekt administrativy byl řešen jako dvoupodlažní dilatovaný od navazující haly. Stropní konstrukce byly navrženy jako železobetonové monolitické bezprůvlakové.