Skip to main content

Horimex Olomouc - BMW

Datum projektu/realizace: 2011/2012

Předmětem projektu byl návrh konstrukce spodní stavby, a to železobetonových základových pasů, patek a podlahové desky. Konstrukce horní stavby showroomu byl navržen jako dvojpodlažní nepodsklepený s plochou střechou. Stropní konstrukce objektu byly navrženy jako monolitické železobetonové, uložené na systém ocelových a železobetonových sloupů. Konstrukce zastřešení objektu showroomu byla řešena jako ocelový rošt z běžných válcovaných profilů.