projekt/realizace: 2000/2000

Základní škola Litovel

Základní škola Litovel

návrh založení celého objektu novostavby

  • návrh založení celého objektu novostavby základní školy - základové konstrukce jsou řešena na vrtaných pilotách CFA,
  • návrh horní stavby objektu jídelny, tělocvičny a bazénu - horní stavba je tvořena železobetonovými monolitickými stropními konstrukcemi, cihelným zdivem a železobetonovými sloupy