Skip to main content

projekt/realizace: 2007-2008/2008-2009

PRESBETON – Bystrovany

PRESBETON – Bystrovany

průmyslová hala

Předmětem dokumentace byla konstrukce haly osazené na existující železobetonové sloupy jeřábové dráhy. Konstrukce haly byla řešena jako ocelová. Založení nových konstrukcí objektu a zesílení základových konstrukcí existujících bylo provedeno pomocí mikropilot. Finální opláštění haly bylo provedeno pomocí železobetonových panelů.