Skip to main content

projekt/realizace: 2006/2006

Ostrava Poruba

Ostrava Poruba

zástavba bytovými domy, ulice Francouzská

  • návrh všech nosných konstrukcí objektů SO 01, SO 02, SO 03,
  • základové konstrukce objektů jsou navrženy na vrtaných pilotách CFA,
  • horní stavba objektů je řešena jako železobetonový skelet s prefabrikovanými sloupy a monolitickými stropními konstrukcemi