projekt/realizace: 2011-2012/2012/2013

Objekt zázemí A5

Objekt zázemí A5

Hynčice pod Sušinou

Objekt, který je předmětem dokumentace, je třípodlažní. Nosnou konstrukci objektu tvoří kombinace dřevěných, dřevobetonových spřažených, zděných a ocelových konstrukcí. Založení objektu je na dvoustupňových pasech spřažených s podlahovou deskou.