Skip to main content

projekt/realizace: 2002-2005/2002-2005

mosty VISIMPEX a.s.

mosty VISIMPEX a.s.

mosty v areálu firmy VISIMPEX a.s., Přerov

  • v rámci areálu firmy VISIMPEX a.s. v Přerově byly provedeny návrhy mostních konstrukcí
  • mostovky byly navrženy jako ocelobetonové spřažené konstrukce - spřažení pomocí perforovaných desek
  • založení mostních konstrukcí bylo řešeno jako hlubinné na vrtaných pilotách CFA a na injektovaných mikropilotách