projekt/realizace: 2011/2012

Maštal a hnojisko

Maštal a hnojisko

SO 01 Maštal, SK / spodní stavba

Předmětem dokumentace byl návrh základových konstrukcí maštale tvořený základovou deskou rozdělenou na dilatační celky a systémem opěrných stěn. Objekt hnojiska je tvořen monolitickými opěrnými úhlovými stěnami zmonolitněnými s podlahovou deskou. Celý objekt hnojiska je rozdělen do dilatačních celků.