Skip to main content

projekt/realizace: 2008-2010/2010-2011

Kouty nad Desnou

Kouty nad Desnou

lávky v areálu pro chodce a pro rolby

  • Lávky v areálu pro chodce a pro rolby jsou řešeny jako kombinace dřevěné a ocelobetonové spřažené konstrukce konstrukce. Konstrukčně je navržena lávka s dolní mostovkou.
  • Hlavní obloukové nosníky jsou přes pevné a kluzné ložisko uloženy na betonových opěrách se závěrnou zídkou. Betonové opěry jsou založeny na mikropilotách.