Skip to main content

projekt/realizace: 2009-2010/2010

KIKA Liberec

KIKA Liberec

konstrukce reklamního pylonu

Předmětem projektu byl návrh konstrukce reklamního pylonu včetně založení. Reklamní pylon je řešen jako prostorová příhradová konstrukce. Založení konstrukce bylo navrženo na vrtaných pařených pilotách..