Skip to main content

Silo na cukr

Datum projektu/realizace: 2000/2000

  • spodní stavba sila na cukr,
  • návrh založení železobetonové konstrukce sila na základové desce podporované skupinou vrtaných pilot v technologii CFA.