Skip to main content

projekt/realizace: 2008/2009-2013

Farní kostel Sv. Ducha

Farní kostel Sv. Ducha

návrh ocelových sloupů a železobetonového prstence

Předmětem dokumentace je návrh ocelových sloupů a železobetonového prstence. Navržené sloupy byly řešeny jako vetknuté do navazujících železobetonových konstrukcí. Železobetonový prstenec osazený na ocelových sloupech je řešen jako monolitická železobetonová konstrukce, tvarově řešen jako komolý kužel, jehož horní hrana je vymezena válcovou plochou plánované ocelové konstrukce střechy.