Skip to main content

projekt/realizace: 2011/2012

Bag Solutions Worldwide

Bag Solutions Worldwide

spodní + horní stavba haly a administrativy, I. etapa

Založení objektu haly i administrativy bylo řešeno pomocí ražených pilot technologií FRANKI, železobetonových hlavic a pasů. Stropní konstrukce vestavků haly byly řešeny jako železobetonové monolitické desky. Objekt administrativy byl řešen jako dvoupodlažní dilatovaný od navazující haly. Stropní konstrukce byly navrženy jako železobetonové monolitické bezprůvlakové.